Jordvarmeanlæg

Indhold skrevet af: 

Senest opdateret d. 7. juni 2024

Indholdsfortegnelse

Bor du på en større grund, og ønsker du at få en grønnere energiform i dit hus, samtidig med at du over en periode sparer penge på din energiregning? Så kan et jordvarmeanlæg være løsningen for dig.

I denne guide giver vi dig de vigtigste informationer i forbindelse med denne opvarmningsform, men hvis du vil vide endnu mere, opfordrer vi dig til at indhente konkrete tilbud på jordvarme, så du ved, hvad det koster at anskaffe sig et jordvarmeanlæg.

Hvad er et jordvarmeanlæg?

Hvad er jordvarme egentlig? Et jordvarmeanlæg er en miljøvenlig opvarmningsform, som udnytter jordens temperaturer ved hjælp af et rørsystem, som nedgraves i det øverste lag af jorden på din grund. Når jorden omkring rørene opvarmes, overføres varmen via jordvarmerørerne til et jordvarmeanlæg, som omdanner energien til anvendelig opvarmning. 

Hvordan virker et jordvarmeanlæg?

Hvordan virker jordvarme? Et jordvarmeanlæg fungerer ved at gøre brug af den lagrede energi i jorden, som er skabt af solens stråler, og som bliver ført ind i anlæggets varmepumpe. Med nedgravede slanger, som er fyldt med væske, bliver energien i jorden overført til væsken, som føres ind i varmepumpen og ind i boligens radiatorer. Når væsken har afleveret sin varme til huset, løber den tilbage til de nedgravede slanger, og processen kan begynde forfra.

Slangerne, der skal ned i jorden, kan enten graves ned horisontalt i ca. en meters dybde eller vertikalt, hvis du har en mindre grund. Hvis du vil vide mere om, hvad der er det bedste jordvarmeanlæg for dig, bør du tage kontakt til en fagperson og indhente et tilbud på en løsning.

Fordi processen er cirkulær, er jordvarme en bæredygtig og miljørigtig opvarmningsløsning, der muligvis kan synes besværlig at få installeret, men efterfølgende er der gode besparelser at hente sammenlignet med afbrænding af fossilt brændsel.

jordvarme-illustration

Fordele og ulemper ved jordvarme

Der er både fordele og ulemper ved jordvarmeanlæg. Heldigvis opvejer fordelene på sigt ulemperne.

Fordele

Et anlæg med jordvarme har den klare fordel, at det er miljø- og klimavenligt. Anlægget udnytter nemlig vedvarende energi, hvilket i højere grad bliver et krav og en nødvendighed i vores samfund. Anlægget er også forholdsvist prisbilligt, når først det er installeret, da vi taler om vedvarende energi.

Alene dette får de fleste til at læse videre, og har du plads til de horisontale slanger på din grund, er vedligeholdelsesomkostningerne også ret lave. Vælger du de lodrette slanger, vil omkostningerne være en smule højere, da der skal graves dybere ned i jorden.

Får du installeret det bæredygtige jordvarmeanlæg, investerer du i din husværdi, da du kan forvente en højere salgspris, når det bliver aktuelt at flytte.

Endeligt er der ved energioptimerende forbedringer også ofte mulighed for at søge om offentligt tilskud, hvilket naturligvis sænker den samlede installationspris.

Ulemper

Selvom fordelene er mange, er der dog også nogle ulemper, som du skal være opmærksom på, inden du indhenter tilbud på et jordvarmeanlæg.

For det første er anlægget en billig løsning, når først det er installeret, men etableringsomkostningerne løber op i et sekscifret beløb, hvilket de fleste budgetter kan mærke her og nu – også selvom udgiften tjenes ind, når først anlægget er taget i brug. Derudover skal du huske, at jo mere anlægget skal arbejde, desto højere bliver driftsomkostningerne. Det betyder, at hvis din bolig er dårligt isoleret, bliver der mindre og mindre at spare. Anlægget arbejder altså mindst, når isoleringen i huset er god.

Der er også spørgsmålet om plads. Det kræver nemlig en del plads at få et jordvarmeanlæg installeret. Som en god tommelfingerregel kan du gå ud fra, at anlægget kræver ca. dobbelt så meget plads i jorden som det areal, der skal varmes op. Det er dog blot en tommelfingerregel, og du bør altid tage kontakt til fagpersoner på området, inden du tager en beslutning.

Kan jeg få jordvarme?

Om du kan få installeret et jordvarmeanlæg, afhænger af størrelsen på din grund, da slangerne, der skal graves ned, kræver plads. Du bør derfor indhente et tilbud og få lavet en beregning på jordslanger og de forhold, der gør sig gældende i dit tilfælde. Spørgsmålet er nemlig ofte ikke, om du kan få jordvarme, men om det overhovedet kan betale sig.

Foruden en stort jordareal bør der også være et forholdsvist stort antal af soltimer, så jorden kan blive varmet godt op. Derudover bør du kigge på, hvor den bedste investering ligger. Er dit hus godt isoleret, kan et jordvarmeanlæg ofte være en god forretning for din energiregning.

Herunder har vi lavet en liste med kriterier, som du kan tage udgangspunkt i

Huse og grunde egnet til jordvarmeanlæg har:
  • Et stort jordareal
  • Få skyggekilder, fx høje træer og buske
  • God isolering
Huse og grunde, som ikke er egnet til jordvarmeanlæg, har:
  • Et lille jordareal
  • Mange skyggekilder, typisk i form af beplantning
  • Dårlig isolering

Lodret jordvarme til mindre grunde

Den lodrette eller vertikale jordvarme kan dog godt lade sig gøre, hvis du har et hus på en mindre grund. Man kender teknologien fra Norge og Sverige, og nu er den altså også kommet her til landet. I stedet for at placere slangerne i ca. en meters dybde, som man kender det fra den horisontale eller vandrette jordvarme, bliver de vertikale slanger her gravet lige ned i jorden og kan på den måde udnytte jordvarmen fra omkring 160 meter nede.

Med lodret jordvarme er det dog netop kun jordvarmen, der udnyttes, hvorimod den passive solvarme også bliver udnyttet, når man vælger den horisontale løsning til større grunde.

Vælger du den vertikale løsning, skal du være opmærksom på, at det kan være lidt mere udfordrende med vedligeholdelsen. Det handler om, at har man brug for adgang til anlægget, og da slangerne her ligger dybere nede i jorden, skal man grav ret dybt.  Men er du opmærksom på disse ting, kan det sagtens være en løsning for dig, og du bør derfor tage kontakt til udbydere i dit område for at blive klogere på dine muligheder.

Jordvarmeanlæg pris – hvad koster jordvarme?

Varmepumper er en høj engangsudbetaling, men jordvarmeanlæg er faktisk dyrere end gennemsnittet. Selv i den lave ende er prisen på jordvarme minimum 110.000 kr. i installationsomkostninger. Du kan dog selvfølgelig have med i dine overvejelser, at der ofte kan søges om tilskud til grønne energiforbedringer fra en offentlig pulje, og at prisen kommer til at tjene sig ind ved de lavere omkostninger sammenlignet med sort opvarmning.

Har du derudover en hel fri grund, kan der også være penge at spare, da gravearbejdet er noget nemmere at udføre. Der er derfor flere overvejelser, som du bør tage med, når du overvejer et jordvarmeanlæg. For mere information kan du altid tage fat i en fagperson.

 

Komplet jordvarmepris inkl. montering

Prisen for at montere et jordvarmeanlæg er forholdsvis høj, fordi arbejdet kræver meget gravearbejde. Jo større overfladeareal (som du ønsker at varme op), desto større skal anlægget være – og desto højere bliver installationsprisen.

Derfor har du sikkert stillet dig selv følgende spørgsmål: “”Hvad koster jordvarme?”. Her kan du tage udgangspunkt i følgende tabel, men du skal huske på, at det nøjagtige tilbud gives af en autoriseret installatør, som bl.a. undersøger jordforholdene, og om din grund bedst passer til horisontal eller vertikal jordvarme.

Bolig areal i m2 Ca. pris inkl. montering i kroner
140
110,000 - 130,000
200
120.000 - 140.000
250
130.000 - 150.000
300
140.000 - 160.000

Tilskud til jordvarmeanlæg 2024

Der er tilskud at hente fra det offentlige, hvis du opfylder en række kriterier. For det første gives tilskud kun til jordvarme, der er installeret i din helårsbolig. Derudover skal du kunne påvise, at du skifter en energikilde med stor miljøbelastning ud til fordel for et jordvarmeanlæg.

Tilskuddet kan løbe helt op i 34.000 kr., hvilket kan gøre den indledende udgift mere overkommelig. Det er dog kun installationsomkostningerne, som du kan få tilskud til, da håndværkerfradrag til energioptimering ophørte pr. 1. april 2022. Du skal derudover være opmærksom på, at ansøgningen om tilskuddet skal falde, inden arbejdet går i gang. Det vil du også kunne få rådgivning om, når du har en installatør til at kigge på dine muligheder.

For at få tilskud skal anlægget være energimærket med A++ eller bedre.

 

Jordvarme-elforbrug

Et jordvarmeanlæg skal tilføres noget strøm, før det virker og leverer energi til din bolig. Hvor effektivt anlægget er, måles i SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), som angiver mængden af kWh, der kommer ud, sammenlignet med mængden af kWh, der forbruges. Hvad det præcise forbrug er, kommer an på størrelsen på selve anlægget og din boligs forbrug af energi. Prisen på elforbruget kommer an på, hvad du giver for strøm hos dit forsyningsselskab.

Selvom der skal tilføres el, er energiafkastet så tilsvarende stort, at jordvarme er at regne for en vedvarende og bæredygtig energikilde.

Hvilket jordvarmeanlæg skal jeg vælge?

Som vi har været inde på, er der en række overvejelser, som du skal gøre dig, når du vælger et jordvarmeanlæg. For det første skal du vælge det jordvarmeanlæg, der giver dig den største besparelse. Et anlæg med jordvarme er nemlig noget af det mest energieffektive på markedet, og derfor er det især anbefalelsesværdigt til husstande med et højt energiforbrug.

Derudover skal du vælge det anlæg, der passer bedst til din bolig. Det vil sige, at du skal tage størrelsen på din grund og behovet for opvarmning med i dine overvejelser. Selvom jordvarmeanlæg generelt er lydsvage, bør du dog alligevel undersøge, om dit valgte anlæg udsender støj, som du er i stand til at leve med.

jordvarme

Etablering af jordvarmeanlæg

Etableringen af anlægget sker gennem en autoriseret installatør, som kan give dig rådgivning både før, under og efter monteringen. Før processen kan gå i gang, skal du huske at ansøge om tilladelse til etablering hos kommunen, som du bor i.

 

Nedgravning af jordvarmeslanger

Vi har nævnt det tidligere, og vi nævner det gerne igen: Det er en god tommelfingerregel at gå ud fra, at anlægget kræver ca. dobbelt så meget plads som det areal, der skal opvarmes. På den måde sikrer du nemlig, at der er plads til nedgravningen af alle jordvarmeslanger, så du kan få mest ud af dit anlæg.

Ved den horisontale løsning graves slangerne ca. en meter ned, og har du et hus på 150 kvm, kræver det et haveareal på 300 kvm.

 

Kan jeg selv installere jordvarme?

Det kan du kun, hvis du selv er en autoriseret installatør eller VVS’er. Det kræver nemlig pr. lov en fagperson at montere anlægget. Installationen indebærer tilslutning af varmepumpe og korrekt nedgravning af jordvarmeslanger.

Det er et omfattende stykke arbejde, som du i øvrigt kun kan modtage tilskud til, hvis det er en autoriseret fagperson, der udfører arbejdet. Så uanset hvor godt du har hænderne skruet på, bør du altid indhente tilbud fra professionelle, så du kommer godt i mål med dit projekt.

Sammenlign jordvarmeanlægspriser og indhent tilbud

Det er altid en god idé at kigge markedet igennem, inden man foretager større investeringer i forbindelse med huset. Nogle gange kan man få tilskud til sine udgifter, og andre gange kan man bare få et bedre tilbud, hvis man har kontakt med flere udbydere på det samme marked. Det gælder også, når det kommer til prisen på jordvarmeanlæg og andre typer af varmepumper.

Som vi efterhånden har nævnt nogle gange, er det godt at starte med at sammenligne priser og tilbud fra forskellige udbydere. På den måde får du nemlig det bedste overblik over, hvad du kan forvente af din jordvarmeanlægspris.

Hvad er det bedste jordvarmeanlæg?

Det bedste jordvarmeanlæg er det, som du får størst glæde af. Det lyder banalt, men der er noget om snakken. Det skal passe til din husstands grundareal og energiforbrug. Hold derfor øje med, hvad anlægget kan yde i effekt, hvor meget du sparer ved det enkelte anlæg, om det har et godt energimærke, og om du kan få tilskud til installation og montering.

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Hvad er et jordvarmeanlæg?

Det er et anlæg, der udnytter den varme, der er i jorden. Ved horisontale anlæg betyder det bl.a. den passive jordvarme, der kommer fra solen.

 

Hvad koster et jordvarmeanlæg?

Det koster minimum 110.000 kr. at få installeret og derudover den kWh-pris, som du betaler hos dit forsyningsselskab. Installationsprisen afhænger af din boligstørrelse og det specifikke anlæg.

 

Virker jordvarme lige godt hele året?

Anlægget virker hele året, men har mest lagret energi at udnytte om sommeren, når jordoverfladen indeholder mest solenergi.

 

Er jordvarme bæredygtig?

Der skal tilføres strøm for at få anlægget til at fungere, men energiafkastet er så stort, at opvarmningsformen betragtes som bæredygtig.

Skrevet af Maria

Maria er vores marketingkoordinator på Billig-Strøm.dk, og spiller en central rolle i at holde dig informeret om alt, hvad der rører sig inden for el-verdenen.

Med mere end et års erfaring indenfor energibranchen, har Maria opbygget en solid videnbase indenfor branchen. Maria ved derfor, hvad man skal være særligt opmærksom på, når det handler om elselskaber og elpriser – og den viden ønsker hun at dele med dig.

Derudover er Maria ansvarlig for vedligeholdelsen af hjemmesiden og sikrer, at den altid er fyldt med de seneste opdateringer og nyttige guides og blogindlæg, som kan hjælpe dig med at navigere rundt i elmarkedet.

Maria

Skrevet af Maria

Maria er vores marketingkoordinator på Billig-Strøm.dk, og spiller en central rolle i at holde dig informeret om alt, hvad der rører sig inden for el-verdenen.

Med mere end et års erfaring indenfor energibranchen, har Maria opbygget en solid videnbase indenfor branchen. Maria ved derfor, hvad man skal være særligt opmærksom på, når det handler om elselskaber og elpriser – og den viden ønsker hun at dele med dig.

Derudover er Maria ansvarlig for vedligeholdelsen af hjemmesiden og sikrer, at den altid er fyldt med de seneste opdateringer og nyttige guides og blogindlæg, som kan hjælpe dig med at navigere rundt i elmarkedet.

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

Billig-Strom.dk er en annonceside

På Billig-Strom.dk finder du guides, artikler, sammenligninger, tips og tricks osv. til alt hvad der rører sig inden for energioptimering i hjemmet. For at vi kan blive ved med at gøre dette, modtager vi provision fra de hjemmesider og services der henvises til.

Vores sammenligninger afspejler ikke nødvendigvis det fulde marked, og rækkefølgen af produkter kan være påvirket af provisionssatsen.

Vi vælger dog selv hvem vi samarbejder med, og vores indhold baseres altid på grundig research, således at du kan træffe den mest optimale beslutning vedrørende din energioptimering.

Billig-Strom er udelukkende et sammenligningssite og skal ikke betragtes som udbyder.