Elpriser

Sammenlign elpriserne nemt ved at trykke på “Se tilbud nu” – Forarbejdet er allerede lavet, så du slipper for det.

Se listen med elpriser

Dine data videregives kun til selskabet du vælger at tilmelde dig.

Godt at vide om elpriser

Elpriser er den pris som du som privatperson, eller virksomhed, skal betale for at have elektricitet i din lejlighed eller dit hus. 

Elpriserne varierer fra dag til dag og der bliver handlet både i Danmark, men også i udlandet. Hvis et land har overskydende el, så kan det transporteres (handles) over landegrænserne.

I Danmark er vi kendt for dette, da vores vindmøller producerer meget overskydende el, hvorfor store portioner bliver sendt til vores nabolande.

Elpriser har historisk set haft store udsving over årene. Men hvorfor nu det?

Det har den, forbi elprisen er afhængig af grundlæggende faktorer i vores samfund, så som brændselspriser og vindforhold, og derfor kan det også være svært at forudse præcis, hvordan den fremtidige elpris vil blive.

Det er utroligt svært at sige, hvilken elleverandør, der er billigst, da det afhænger 100% af dit forbrug. I nogle tilfælde vil enkelte udbydere være billigere end andre, men det i andre tilfælde vil være anderledes.

Vi anbefaler at du via dit forbrug sammenligner elselskabernes priser gratis på elberegner.dk. Det er gratis og uforpligtende.

Det er svært at give en præcis pris for elpriser, da det kan variere hvilken udbyder og hvilket elprodukt man har valgt. Hvis du kender dit forbrug i kWh, så kan du lettere sammenligne prisen.

El-selskabernes fælles markedsplads for el opdeler Danmark i to – Vestdanmark vest for Storebælt og Østdanmark øst for Storebælt.

Vestdanmark har stærke strømforbindelser til Norge, og elprisen bliver derfor særligt påvirket af vind- og vandforhold i Norge.

Østdanmark er knyttet til Sverige, og derfor har svenske vind- og vandforhold særligt indflydelsen på den østlige elpris.

Som udgangspunkt er elpriserne for de to landsdele ret ens – men kan variere ca. 1 øre pr. kWh.

Sammenlign elpriser 2022

I Danmark findes der over 45 forskellige el-udbydere og dermed er der også noget varierende elpriser. Strøm er noget vi alle har brug for og ikke kan undvære, det siger næsten sig selv her i 2022.

Mange overvejer nok slet ikke, hvem der leverer strømmen og forestiller sig måske også, at el priser bare er de samme lige meget hvilken udbyder man har. Men ved at sammenligne elpriser vil du se, at de kan variere fra selskab til selskab.

Hos Billig-Strøm.dk indhenter og sammenligner du elselskabernes elpriser og vilkår, så du nemmere kan få et overblik over dine muligheder. Det er både fuldstændigt gratis og 100% uforpligtende. På denne måde sikrer du dig at du er kunde i det rigtige elselskab og får de billigste elpriser. 

Hvad er el?

Det kan måske virke som et helt fjollet spørgsmål: hvad er el? Men faktisk kan det for mange være svært at svare helt uddybende på. For strøm er i dag ikke noget vi tænker over i vores dagligdag. Men det er vores bedste usynlige ven og giver os uanede muligheder i dagligdagen. 

Overordnet set kan man sige at el er det samme som elektricitet og strøm. El i Danmark er det strøm eller den elektricitet, der kommer ud gennem stikkontakten hjemme i din husstand og som forsyner dig og virksomheder med elektricitet til alverdens formål.

Nu er det på plads, men mange kan også være i tvivl om, hvordan elektriciteten så produceres, eller sagt på en anden måde: hvor den kommer fra. 

Hvor kommer el fra? 

Selve strømmen eller elektriciteten som kommer ud af stikkontakten hjemme hos dig eller i din virksomhed kan stamme fra forskellige energikilder. Derfor kan man ikke svare noget overordnet til dette, men de fleste elselskaber vil gerne oplyse dig om, hvor deres energikilder kommer fra.

Nogle elselskaber bruger endda oprindelsen til at markedsføre sig på, og du kan derfor finde elselskaber der reklamerer med eksempelvis grøn energi. Dette kan blandt andet være energi fra energikilder som vindmøller eller solceller. Andre energiselskaber vil have deres energikilder i vandkraftværker eller andre typer af kraftværker.

Hvis du gerne vil vide præcist, hvor din strøm kommer fra, skal du kontakte dit energiselskab for et mere uddybende svar. Hvor din elektricitet kommer fra kan være med til at afgøre elpriser for din strøm. Derfor kan det være en god idé at sammenligne elpriser eller strømpriser. Prisen på strøm kan nemlig godt variere alt efter, hvor den givne el kommer fra. 

Hvordan fastsættes elpris? 

Fastsættelsen af dine elpriser sker gennem en elbørs. I Danmark er det den nordiske elbørs Nordpool der er formidler for dette. Ved elbørsen er der både Danske, Nordiske og Udenlandske eludbydere, der stiller deres strøm til rådighed på markedet. 

Som på alle andre markeder handler elpriser i danmark derfor grundlæggende set om denne børshandel. Nordpool formidler handlerne og fastsætter priser på strøm på baggrund af udbud og efterspørgsel.

Teknologien i dag tillader endnu ikke at vi kan opbevare og gemme strøm, og derfor skal strømmen anvendes og bruges med det samme. Derfor er det også næsten umuligt at regulere det forhold der er mellem udbud og efterspørgsel – og dermed altså også priser på el.

Derfor kan pris per kwh altså variere hele tiden alt efter, hvordan der handles på denne børs. Det betyder også at der er flere faktorer der påvirker elpriser i danmark og hvor du kan finde de billigste elpriser.

Hvad påvirker elpriser? 

Som tidligere nævnt er det overordnet set udbud og efterspørgsel, der vil påvirke strømpriser eller elpriser. Derfor vil din strømpris typisk falde om natten og aftenen, når efterspørgsel er lav, fordi de fleste sover og ikke forbruger strøm i dette tidsrum.

Derudover kan vejrforholdene faktisk også påvirke din pris på strøm. Vejrforholdene er nemlig afgørende for eksempelvis vindmøller, der jo kun producerer strøm, når det blæser og de drejer rundt. 

Ligeledes er det for solceller afgørende at solen skinner og for vandkraftværkerne er det vandstanden, der er afgørende for elproduktionen. Der er også andre faktorer, der påvirker el priser. Faktisk forbruger vi nemlig meget varierende strøm i løbet af et år. 

I sommerperioden bruger vi meget mindre strøm, fordi vi ikke befinder os lige så meget indenfor i hjemmet, men har større tendens til at tage ud. Samtidigt er der flere solskinstimer og vi bruger derfor meget mindre energi på at tænde lys i vores husstande.

Derfor vil priser på el typisk falde om sommeren og stige igen når det bliver vinter, mørkere og koldere. De billige elpriser vil derfor afhænge af flere forskellige ting for el i danmark. 

Hvad koster el? 

Lige netop på grund af de mange forskellige faktorer, der hele tiden påvirker elpriser i danmark kan det være svært at sige noget overordnet om, hvad el egentlig koster. Priser el skifter nemlig fra time til time alt efter, hvordan der handles på elbørsen.

Strømpriser afhænger dog også af elselskabet og hvilke typer el, de vælger at opkøbe. Man kan eksempelvis godt finde elselskaber der udelukkende køber vindmølle energi og derfor vil priserne nærmest svinge som vinden blæser, og ligeledes med andre elselskaber, der køber andre energityper.

Hvor meget koster strøm er derfor utroligt svært at svare overordnet på og man bør sammenligne priserne direkte for at se priserne. 

Forstå dine elpriser på din elregning

En elregning kan hurtigt virker uoverskuelig og det kan være svært at gennemskue prisen på el. Mange ser måske aldrig rigtigt længere end til det opkrævede beløb og konto informationerne til overførslen.

Det er helt naturligt og i en travl hverdag kan det virke tosset at skulle gennemrode sin elregning og bruge energi på at sætte sig ind i enhver betydning af de angivne information.

Men skal du udregne og forstå dine elpriser, så er det faktisk et nødvendigt onde. Derfor kan du få lidt hurtig starthjælp her: Din elregning består af en række forskellige elementer og det er alle disse elementer, der tilsammen giver dine energipriser.

Du betaler selvfølgelig for selve elproduktet dvs. for den strøm, du har brugt eller som det beregnes, du kommer til at bruge. Men du betaler også for transporten af strømmen, og dette er faktisk en relativt stor udgift på din elregning og du kan regne med omkring 13%.

Du betaler også for dit abonnement hos dit elselskab, og her kan prisen variere noget. Ydermere udgør både skatter og afgifter også en del af din strømpris. Ydermere vil du kunne finde opkrævning for tilslutning til elnettet eller opsætning af vedvarende energi-anlæg.

Overordnet set handler det om, at du som kunde i et elselskab også betaler for vedligeholdelse og opførsel af nye tiltag ved dit elselskab. På denne måde sikrer du dig udvikling og vedligeholdelse af din el forsyning og det er altså til din fordel i sidste ende.

Som med så meget andet vil du også kunne se, at du betaler moms på din elregning. Det er et lovkrav i danmark og bør ikke komme bag på nogen.

Find de billigste elpriser

På baggrund af alt ovenstående information kan du måske næsten sige dig selv, at det som privatkunde kan være enormt svært at gennemskue, hvilket elselskab, der faktisk har de billigste elpriser i sidste ende.

Du skal nemlig både forholde dig til de mange forskellige gode tilbud og introduktionspriser, samt lære at læse din elregning for at forstå din nuværende el pris og gennemskue, hvor meget af dine elpriser, der er skatter og afgifter, og hvor meget der er den reelle pris. 

Det bedste du kan gøre i denne situation er at undersøge markedet ordentligt og grundigt igennem, før du vælger dit nye elselskab. På denne måde er du sikker på at du rent faktisk finder de billigste elpriser i Danmark.

Derfor skal du altid sammenlign af elpriser, inden du vælger. Og når du har lavet et el tjek pris på el-priser i Danmark og fundet abonnement prisen for din el aftale så ved du hvor meget koster strøm.

Husk at du også altid skal forholde dig til introduktionstilbud. når du sammenligner energi priser. Du kan altid indhente et uforpligtende tilbud, når du har fundet en kandidat til levering af de billigste elpriser. Og så kan du forholde dig til informationen derfra, og vælge det helt rigtige el selskab for dig.

Elpriser udvikling 

Generelt set kan man se at elpriserne er steget markant over de seneste år, så strømprisen i dit private hjem er altså blevet dyrere. Dette har man aflæst af statistikker fra energitilsynet. Denne prisstigning skyldes overordnet set nogle stigende afgifter på el i danmark.

Herunder kan nævnes afgifter til grøn strøm og PSO afgifter. Faktisk er elprisen steget meget markant hen over de seneste otte år, hvor den siden 2009 er steget med hele 17 procent. I en privat husstand betyder det i omegnen af 1700 kr prisstigning på deres elregning om året.

Denne prisstigning er noget de fleste husstande kan mærke og det kan derfor især være en god idé at overveje at undersøge mulighederne for at skifte elselskab.

Måske kan du hente nogle af pengene hjem ved at blive kunde i et andet el selskab der måske har nogle billigere abonnement omkostninger end dit nuværende. 

Hvorfor er der forskel på elpriserne i Vest- og Østdanmark? 

Som tidligere nævnt kan der være relativt store udsving i prisen på el alt efter hvor i landet man er bosat. Helt konkret er der forskel på elpriserne i Vestdanmark og i Østdanmark. Grundlæggende handler det altså om, hvorvidt du bør øst eller vest for storebælt. 

Dette skyldes blandt andet at der er nogle særlige begrænsninger i kabelforbindelserne mellem Vest- og Østdanmark. Kabelforbindelserne er dem, der transporterer din el til din husstand, og når der er udfordringer med disse vil din strøm automatisk blive dyrere.

Elpriserne er typisk lidt højere øst for storebælt. Prisforskellen svarer til omtrent 1 øre pr. kWh i løbet af en dag, så det er ikke i udgangspunktet en særlig mærkbar forskel. Denne prisforskel skyldes at der er flere vindmøller vest for storebælt, men at det ikke altid er muligt at transportere el via kabelforbindelsen til øst for storebælt, og så stiger prisen denne smule.

Det kan umiddelbart virke uretfærdigt at der skal være forskel på elpriserne alt efter hvor i landet man bor, men der er heldigvis en meget logisk og ligetil forklaring på problemet.

Måske får man i fremtiden endda løst dette logistiske transportproblem og indjusteret elpriserne på tværs af Danmark, så ingen betaler mere end andre grundet deres geografiske placering.

Indhold