Hvad koster en kWh?

Indholdsfortegnelse

Info: Nedenstående information er fra Forsyningstilsynets Elprisstatistik for 2. kvartal 2022, som er den seneste offentliggjorte version. Vi gør opmærksom på at elprisen er steget efterfølgende.

Det kan være en rigtig god idé at se nærmere på kWh-prisen, hvis du vil spare penge på din elregning. Dine elgifter afhænger både af hvor i Danmark du er bosat, din kWh-pris og hvor meget strøm du bruger.

Elprisen for en kWh er i gennemsnit 3,53 kr. på landsplan. Denne pris er ens for alle, men det, der varierer er de ekstra udgifter som dit netselskab tager for at transportere strømmen, og hvad dit elselskab lægger oveni kWh-prisen.

Hvad er en kWh?

kWh er en forkortelse for Kilowatt/hour eller kilowatt/time på dansk. kWh er en måleenhed, der bruges til at måle elforbrug. Du forbruger watt hver gang du bruger et elektrisk apparat, har lys tændt eller varme på.

Men hvad betyder kilowatt egentlig? Vi har listet de enkelte dele nedenunder:

 • K = kilo, hvilket betyder 1.000
 • W = watt, der er en måleenhed for effekt. Watt er et udtryk for, hvor meget energi et elektrisk apparat bruger pr. sekund. 
 • H = hour, hvilket betyder time på dansk

KWh-beregner - Sådan udregner man kWh

På alle elektriske apparater står det angivet, hvor mange kilowatt, det bruger. Dette tal angiver, hvor meget apparatet bruger pr. time i tændt tilstand.

Når man udregner kWh, kan man bruge følgende formel:

1000/antal watt x timer = kWh

Altså er kWh et udtryk for, hvor meget energi du bruger, og i hvor lang tid.

Hvad koster 1 kWh?

Prisen for en kWh varierer alt afhængigt af om du bor på den ene eller anden side af Storebælt. Vest for Storebælt er gennemsnitsprisen på 1 kWh 3,30 kr. mens den øst for Storebælt er 3,90 kr.

Disse tal er taget fra 2. kvartal for 2022, og er de seneste tal Forsyningstilsynet har offentliggjort. Længere nede i blogindlægget, kan du se hvordan du nemt og hurtigt kan tjekke elpriserne time for time i dit område.

Hvorfor er der forskel på elprisen vest og øst for Storebælt?

Det synes måske ikke fair, at der skal være forskel på kilowatt-prisen afhængigt af hvor i Danmark du er bosat, men det er der en logisk forklaring på.

Prisen afhænger af hvilke el-kabelforbindelser, der dominerer området, hvor Vestdanmark er forbundet til Tyskland mens Østdanmark er forbundet med Sverige.

Prisen er som oftest lavere i Vestdanmark grundet brugen af vindkraft fra de mange vindmøller. Er vindforholdene dårlige i en periode, trækkes der strøm fra Tyskland, hvor elprisen er højere end i Norden.

Østdanmark trækker i modsætning strømmen fra Sveriges kabelforbindelser, som er billigere end Danmarks og Tysklands, fordi de er gode til at udnytte vindenergi.

Billig-strøm.dk kan du filtrere mellem priserne i øst og vest.

Hvad koster en kWh inkl afgifter

Når man snakker om en kWh, menes der oftest inkl. afgifter, da det ikke er muligt at slippe for disse afgifter. Derfor er kWh-prisen inkl. afgifter i gennemsnit 3,53 kr. på landsplan, som tidligere nævnt.

Afgiften består af:

 • Nettarif
 • Elafgift
 • Moms

Nettarif

Nettariffen er en afgift der betales via elregningen til netselskabet, for at få transporteren strømmen til din bopæl.

Elafgift

Elafgiften består af følgende:
AfgiftssatserVærdi20222023
Forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet (§ 6)øre/kWh0,80,8
Anden elektricitet (§ 6) 1) (Grundbeløb i 2015-niveau)øre/kWh1. okt. - 30. sep.: 76,3 (72,6)

1. juli-30. september: 76,3/(72,6)

1. januar-30. juni: 90,3/(85,9)
1. januar-30. juni: 0,82)

1. juli-31. december: 69,7 / (65,5)
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatronerkr./GJ
øre/kWh
2,2
0,8
2,2
0,8

Hvor meget er kWh-prisen steget?

Den samlede elprisen er de sidste 10 år steget, og det skyldes primært skatter og afgifter til staten og netselskabet (link). Ca. 50% af din elregning går til staten, 15% netselskabet og 35% går til selve strømmen.

I grafen nedenfor kan du se stigningen i elprisen fra 2016-2022. Alene det seneste år er prisen steget over 60%

elprisstatistik 2022

KWh pris 2022

I andet kvartal af 2022, som er de seneste tal fra forsyningstilsynet, koster én kWh 3,57 kr. inkl. moms og afgifter.

Hvor mange kWh bruger en husstand?

Hver kvartal udgives der en elprisstatistik, som viser den gennemsnitlige elpris pr. kWh for det seneste kvartal. Prisen vises for et gennemsnitsforbrug på 4.000 kWh årligt. 

Det er muligt at se kWh prisen helt tilbage fra 2016.

For en gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn er et almindeligt typisk elforbrug ca 4.000-4.500 kWh om året.

Se kWh prisen time for time

Vil du være helt opdateret på elpriserne, er det muligt at tjekke dem time for time ved hjælp af Elberegner-app’en. 

Du kan downloade appen til App Store og Google Play her.

Hvad kan jeg få for en kWh?

Selvom du nu er blevet klogere på hvad en kWh er og hvad det betyder, kan det stadig godt være svært at vurdere, hvor meget man kan få ud af en enkelt kWh.

Nedenunder har vi opstillet nogle praktiske eksempler på, hvad du kan gøre for én kWh

 • Du kan se fjernsyn i 7 timer
 • Du kan bruge din bærbare computer i 48 timer
 • Du kan tilberede aftensmad én gang
 • Du kan bruge vaskemaskinen én gang
 • Du kan stryge tøj i 22 timer

Hvad bruger mest strøm?

Nu hvor du er kommet omkring hvad en kWh er, er du sikkert interesseret i at vide hvad du egentlig bruger mest strøm på. Som tidligere nævnt, bruger du strøm – og dermed kWh hver gang du tænder et elektrisk apparat i dit hjem. Du bruger også strøm passivt ved blot at have dit køleskab tændt og varme, som man ikke rigtig kan undvære på daglig basis.

På din elregning kan du kun se et overordnet blik over hvor meget strøm du bruger, og dermed ikke hvilke apparater der sluger mest strøm. Hvis du vil have et mere præcist billede kan du anskaffe dig en energimåler, som er et redskab der måler strømmen for ét enkelt produkt. Energimåleren placeres mellem stikkontakten og det elektriske apparat, og kan så fortælle dig præcist hvor meget strøm apparatet forbruger. Du kan på den måde opspore eventuelle el-syndere rundt omkring i dit hjem.

Der findes mange forskellige energimålere på markedet, men de kan overordnet set det samme – at fortælle dig præcist hvor meget el et givent elektrisk apparat bruger.

Se udvalget af energimålere fra Proshop her

KWh pris - hvor meget betaler jeg pr kWh?

Det er de færreste, der på stående fod ved hvad de betaler for en kWh, da det for de fleste ikke er noget de tænker på i dagligdagen. Er du i tvivl om hvad du betaler pr. kWh kan du tjekke din elregning eller årsopgørelsen for dit elforbrug, hvor du kan se prisen for hele dit forbrug samt hvad du betaler pr. kWh.

Det er forskelligt fra elselskab til elselskab, hvad en kWh koster. Hvor meget el du bruger, er naturligvis afhængig af hvilken energikilde du har. Om det er elvarme, jordvarme, varmepumpe eller en anden opvarmningsform påvirker din elregning, og du kan med fordel overveje om du bør skifte energikilde.

Sammenlign udbydere af elselskaber her 

Hvem kan få reduceret sin elafgift?

For at være kandidat til at få reduceret sin elafgift kræver det først og fremmest at ens husstand er opvarmet via en elektrisk energikilde, såsom en varmepumpe, elvarme eller jordvarme.

Inden du får forventninger op omkring at kunne få reduceret din elregning, bør du tjekke at du ikke allerede får reduktion. Det kan du tjekke på side 2 af din elregning under “Reduceret elafgift”.

Selvom du er kandidat til at få reduceret din elafgift, sker det ikke nødvendigvis automatisk. Man skal nemlig have registreret sin varmekilde som værende elvarme hos BBR. BBR er Bygnings- og boligregistret, som opbevarer oplysninger om alle Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Som ejer er du altid selv ansvarlig for at sikre at disse oplysninger er angivet korrekt i registret.

Du skal hos BBR angive den præcise energikilde, dvs. om det eksempelvis er jordvarme eller varmepumpe. Er det angivet forkert, skal du anmode om at få ændret det, før du kan få reduceret din elafgift.

Tjek om din energikilde er korrekt registreret hos BBR her

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange kWh bruger en vaskemaskine

Hvor mange kWh din vaskemaskine bruger afhænger af hvilket energimærke den er. En vaskemaskine med energimærke A eller B bruger typisk mellem 0,45-0,5 kWh for en gennemsnitlig vask, mens vaskemaskiner med energimærke C bruger 0,10-0,15 kWh mere.

Hvor mange kWh bruger man om dagen?

Hvis man tager udgangspunkt i ovenstående beregninger svarer det til. at en gennemsnitlig dansker bruger 4,1 kWh om dagen, mens en typisk familie bruger 11 kWh om dagen.

Hvor mange kWh bruger man om måneden?

Ens elforbrug svinger meget ift. årstiden, og derfor er det svært at give et konkret svar på. En gennemsnitsdansker bruger ca. 1.500 kWh på el, varme og vand om året. 

Hvor mange kWh bruger en familie?

For en gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn er et typisk årligt elforbrug ca. 4.000-4.500 kWh.

Hvor mange kWh bruger en elbil?

En gennemsnitlig elbil kører i gennemsnit 5 km på en kWh. Kører man 20.000 km om året, svarer det til et årligt forbrug på 4.000 kWh på kørsel.

Billig-Strom.dk er en annonceside

På Billig-Strom.dk finder du guides, artikler, sammenligninger, tips og tricks osv. til alt hvad der rører sig inden for energioptimering i hjemmet. For at vi kan blive ved med at gøre dette, modtager vi provision fra de hjemmesider og services der henvises til.

Vores sammenligninger afspejler ikke nødvendigvis det fulde marked, og rækkefølgen af produkter kan være påvirket af provisionssatsen.

Vi vælger dog selv hvem vi samarbejder med, og vores indhold baseres altid på grundig research, således at du kan træffe den mest optimale beslutning vedrørende din energioptimering.

Billig-Strom er udelukkende et sammenligningssite og skal ikke betragtes som udbyder.