Elafgift | Hvad er der af elafgift i 2023?

Indholdsfortegnelse

Har du også fået øje på posten ’elafgift’ på din elregning og undret dig over, hvad den dækker over? I Danmark betaler vi afgifter på el ligesom i mange andre lande. Men hvorfor har vi egentlig en afgift på el, og hvad går afgiften til? Alt dette og meget mere kan du blive klogere på lige her, så du får endnu bedre styr på, hvad du rent faktisk betaler til, når din energiregning kommer ind ad døren.

 

Hvorfor findes elafgifter?

Der er en helt specifik grund til, at vi i Danmark betaler elafgifter på vores elforbrug. Det skyldes, at vores politikere håber, at forbrugere vil mindske deres elforbrug pga. afgifterne, hvilket vil komme miljøet til gode. Det er altså en metode, der har til formål at lægge en dæmper på vores elforbrug og mindske vores CO2-udslip.

Vi betaler de højeste elafgifter i verden

I Danmark betaler vi nogle af de højeste elafgifter i verden. Statistikker viser, at du som forbruger i Holland modtager omkring 85 kWh strøm for 100 kroner. I Sverige modtager du omkring 70 kWh for 100 kroner. I Danmark modtager du kun 45 kWh strøm for 100 kroner. Det er et godt stykke under det europæiske gennemsnit, som ligger på omkring 65 kWh pr. 100 kroner.

 

Elafgift 2022 og 2023 sats

Vores elafgift pr. kWh har i 2022 ligget på 0,8 i gennemsnit ved et forbrug på over 4.000 kWh om året. Elafgift-satsen i 2022 forventes at ligge på samme niveau i 2023. Det betyder, at du vil kunne se det samme tal på din elregning i 2023, når du kigger efter posten for elafgift på din elregning. Disse satser kan du også finde i elafgiftsloven.

elafgift sats

Hvor meget af min elregning går til elafgift?

Afgifter er faktisk den største og dyreste post på din elregning. Du betaler kun omkring 15 % af din elregning til selve elselskabet. Resten er moms og afgifter til staten og netselskabet, som sørger for at transportere strømmen til din husstand. Ca. 40 % af din elregning består altså af afgifter, hvilket gør posten større end nogen anden.

 

Hvad er PSO?

Har du set posten PSO og tænkt over, hvad en PSO-afgift mon er? PSO-afgift er en afgift, der havde til hensigt at hjælpe med at fremme vedvarende og klimavenlig energi. Det blev dog bestemt af politikerne i 2016, at denne sats skal udfases, og den vil derfor ikke være at finde på din elregning efter 2022. PSO-afgifter havde blandt andet fokus på vindmølleenergi, forskning og udvikling af miljøvenlig energi samt tilskud til kraftvarme.

elafgiften gavner den grønne omstilling

Elafgiften gavner den grønne omstilling

Afgifterne på el har som nævnt til formål at fremme grøn energi. Det er bestemt fra statens side, at vi skal være endnu grønnere, når det kommer til produktion af strøm. Her er afgiften en stor hjælp, da en del af den afgift på strøm, du betaler, går til netop det formål. Du vil derfor i fremtiden komme til at se flere vindmølleparker, solenergi, bioenergi og lignende tiltag.

Kan jeg spare penge på elafgift?

Du kan godt spare penge på din elafgift. Afgiften er som udgangspunkt bundet til dit forbrug, så ved at mindske dit elforbrug vil du i samme ombæring nedbringe din elafgift. Det er dog ikke muligt for dig at spare afgiften væk. Det er nemlig lovpligtigt for alle danskere at betale afgiften, når du bruger strøm.

Hvis du gerne vil vide, hvor meget du kommer til at betale i afgifter for el, kan du beregne din afgift online eller manuelt. Så får du hurtigt et overblik over, hvor meget af din elregning der rent faktisk er påvirket af de strømafgifter, vi har i Danmark.

 

Nedsat energiafgift – få tilbagebetaling på dit elforbrug

Hvis du forbruger mere end 4000 kWh, kan du få nedsat elafgift. Det kræver dog, at du opvarmer din bolig med el, og at du opfylder de øvrige krav. Det er også det, som kaldes for reduceret elafgift. Den reducerede elafgift inkl. moms forventes at ligge på 0,01 kr. pr. kWh i 2023.

Fradrag i elafgift for virksomheder

Er du virksomhedsejer, har du mulighed for at få fradrag på din elafgift. Der er dog en del krav, du skal opfylde, for at du kan få fradrag på nogle af afgifterne på el. Eksempelvis kan advokater, revisorer og bureauer som udgangspunkt ikke trække elafgifterne fra. Du kan blive endnu klogere på fradrag for virksomheder på SKATs hjemmeside.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget betaler man i elafgift?

Elafgiften svarer til ca. 40 % af din samlede elregning. Har du et højere elforbrug, vil du også komme til at betale en højere elafgift, da afgiften ofte er påvirket af, hvor meget strøm du bruger.

 

Hvad er elafgiften pr. kWh?

Kigger du på energiafgifter i 2022, ligger elafgiften på omkring 0,8 kWh, hvilket også forventes at være afgiften i 2023.

Billig-Strom.dk er en annonceside

På Billig-Strom.dk finder du guides, artikler, sammenligninger, tips og tricks osv. til alt hvad der rører sig inden for energioptimering i hjemmet. For at vi kan blive ved med at gøre dette, modtager vi provision fra de hjemmesider og services der henvises til.

Vores sammenligninger afspejler ikke nødvendigvis det fulde marked, og rækkefølgen af produkter kan være påvirket af provisionssatsen.

Vi vælger dog selv hvem vi samarbejder med, og vores indhold baseres altid på grundig research, således at du kan træffe den mest optimale beslutning vedrørende din energioptimering.

Billig-Strom er udelukkende et sammenligningssite og skal ikke betragtes som udbyder.